درباره نشریه

فصلنامه پایداری، توسعه و محیط زیست نشریه علمی انجمن متخصصان محیط زیست ایران با همکاری دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی است. هدف از انتشار این فصلنامه آشنا کردن متخصصان ، کارشناسان و دانشجویان محیط زیست با تحقیقات جدید در زمینه های مختلف مرتبط با محیط زیست است.این نشریه در زمینه های علوم، مهندسی و مدیریت محیط زیست مقالات علمی- پژوهشی با مجوز وزارت ارشاد را منتشر می نماید.  نویسندگان محترم می بایست مقالات خود را بصورت الکترونیکی در صفحه "ارسال مقاله" ثبت نموده و روند داوری را پیگیری نمایند. مقالات واصله پس از داوری کامل و اصلاحات لازم در صورت تائید به چاپ می رسد. سیاست نشریه، انتخاب برترین مقالات و سرعت بخشیدن به فرآیند داوری است تا در اسرع زمان نتایج داوری به نویسندگان اعلام گردد.

 

محورهای فصلنامه 

 

 1- برنامه ریزی،مدیریت و آموزش محیط زیست

 

2- آلودگی های محیط زیست
3- تنوع زیستی و اکوسیستم ها
4- ارزیابی و آمایش محیط زیست
5- طراحی محیط زیست
6- مدیریت و مهندسی HSE
7- اکوتوریسم
8- توسعه پایدار و محیط زیست
9- مهندسی محیط زیست
10- حقوق محیط زیست

 

 انواع مقالات :مقاله پژوهشی  ،مقاله مروری ،مستخرج از پایان نامه   ،روش شناسی  ،کاربردی