دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. ارزیابی کیفیت آب رودخانه بهمنشیر با استفاده از شاخص کیفی آب NSFWQI

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1396

غلامرضا مرادی مجد؛ نجف هدایت؛ لعبت تقوی


2. سنجش پایداری شاخص‌های زیست‌محیطی در سکونتگاه‌های روستایی مورد مطالعه: دهستان گلچیدر شهرستان مریوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1396

فرهاد جوان؛ لقمان جاوید


3. بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی و فعالیتهای انسانی بر پوشش گیاهی در حوضه زاینده رود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1396

سمانه نگارچی؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ صدیقه نبی ئیان؛ دیوید مارتینز گرانادوز؛ رحمان خوش اخلاق


4. ارزیابی مقایسه ای سطح دانش زیست محیطی بهورزان خانه بهداشت (مورد مطالعه: بهورزان خانه‌ بهداشت شهرستان شاهین‌دژ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1396

ابراهیم آریانی قیزقاپان؛ حیدر گل محمدی؛ پرستو قبادی؛ ریحانه عباس پور


5. ارزیابی ریسک واحدتولید واحیای کارخانه آلومینیوم المهدی(عج) بندرعباس به روش تجزیه وتحلیل حالات شکست واثرات آن در فرآیند تولید محصول (PFMEA)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1396

سحر رضایان؛ سیدعلی جوزی؛ ساناز محمودی؛ نسرین مرادی مجد


6. ارائه برنامه ریزی یکپارچه محیط زیستی پسماند با استفاده از چارچوب نیروی محرکه، فشار، وضعیت، اثر و پاسخ (DPSIR)، مطالعه موردی: کلانشهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1396

لعبت زبردست؛ امید حیدری؛ اسماعیل صالحی


7. بررسی عوامل اقتصادی موثر بر توسعه پایدار و مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی ی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1397

آزیتا بهبهانی نیا؛ مهرداد اخوان


8. عوامل موثر بر آلودگی هوا در استانهای ایران با تاکید بر سرمایه اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1397

مجید مداح؛ عبدالنظام جعفری


9. طراحی الگوی کارکردهای نوآورانه ی زیست محیطی برای توسعه ی عملکردهای کسب و کار با رویکرد فازی (مطالعه ی موردی: شرکت های دارویی بورس اوراق بهادار تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1397

حسن ولیان؛ محمد رضا عبدلی؛ مهران ارویی


10. بررسی تأثیرسیستم های سبز عمودی بر عملکرد حرارتی ساختمان های مسکونی و ارتقا پایداری محیطی محدوده مطالعاتی: بابل، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1397

فاطمه فضل الله تبار سرخی؛ ماریا کردجمشیدی؛ فریال احمدی؛ محمد زاهدیان تجنکی


11. بررسی تغییرات زمانی بارندگی در دشت اردبیل با استفاده از تحلیل‌های آماری و با تأکید بر روش من کندال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1397

وحید صفریان زنگیر؛ بهروز سبحانی؛ فرحناز رمضانی


12. بررسى کیفیت آب رودخانه دوهان سمیرم بر اساس شاخص کیفى آب NSFWQI

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1398

رضا رضایی؛ هانیه نوذری


13. بررسی تجمع غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیم درنعنا (Mentha piperital)و اسفناج (Spinacia oleracea) تحت تیمار لجن دفعی فاضلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1398

آزیتا بهبهانی نیا؛ زهرا شاملو؛ سهیل سبحان


14. بررسی روند تغییرات کاربری اراضی در حوزه‌ی آبخیز دشت ماهیدشت با استفاده از تصاویر سنجش از دور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1400

سمیره صی محمدی؛ محسن توکلی؛ کیومرث زرافشانی؛ حسین مهدی زاده؛ فرزاد امیری